Egely György: Tiltott találmányok (Egely Kft., 2000-2009, 15 kiadás)

1712-ben egy fiatal német vándororvos, Orffyreus szokatlan szerkezetet mutat be: egy kereket, ami állandóan forog, súlyokat emel fel, hónapokon át lezárt szobában is mozog, s másik állványra is áthelyezhető. A kor tudósai és hitelt érdemlő emberei többször is megvizsgálják a szerkezetet, látják, hogy nem külső hatás mozgatja a kereket. A feltaláló nem árulja el, inkább a sírba viszi a titkot, de a 100.000 talléros vételárból nem enged…

Az 1920-as években egy fiatal amerikai elektrotechnikus, H. Moray egy fadobozt mutat be, amelyben kékesen világító csövek vannak, s több kW elektromos energiát ad le heteken keresztül. Titkát a sírba viszi, mert senki nem fizeti meg a kért vételárat…

Az 1930-as években egy osztrák erdész, Schauberger megdöbbenve látja, hogy a pisztrángokat nem sodorja le a gyors hegyi patak. Kopoltyújukat tanulmányozva olyan áramlási csatornát épít, amelyből a víz nagyobb energiával lép ki, mint ahogy belépett. Kevesen segítik a munkáját, eredményeit nem tudja hasznosítani…

Nikola Tesla, korunk nagy feltalálója a 30-as éveken olyan villanyautót épít, amihez nem kell külső energiaforrás. Ő mégis szegényen, elhagyatottan hal meg…

Az ehhez hasonló esetek, történetek folytatódnak a legutóbbi évtizedekig, sorra tűnnek el ilyen találmányok feltalálóikkal együtt. Minden jel arra mutat, hogy évszázadokkal ezelőtt fontos kérdésekben tévútra jutott a fizika, s emiatt a technika fejlődése. Nem túlzás azt állítani, hogy ebbe több milliárd ember pusztult bele ez idáig. Akik látták a kiutat, és működő, olcsó és tiszta többletenergiát adó szerkezeteket is készítettek, azokat eltaposták a tudomány és az ipar vezetői. Emiatt marad a szegénység, az energiaválság és a környezetszennyezés. Ma már tudni lehet, hogy hol és mit rontottunk el. Ezeket a történeteket dolgozza fel a könyv, jórészt eldugott, nehezen fellelhető dokumentumok alapján.

Olajkészleteink kimerülőben vannak, ami hamarosan válsághoz fog vezetni. Sürgősen szükségünk lenne a “forradalmian régi” energiatermelő berendezésekre…

Egy mágneses monopólusokat előállító berendezés – fénykép a könyvből.

Tartalomjegyzék

Miért? (bevezetés a bővített kiadáshoz)
Az energia fontossága

I. rész: A kezdetek
Orffyreus története
Orffyreus kora
A természettudomány Orffyreus korában
A technika szintje
Orffyreus és Leibniz
Orffyreus Draschwitz után
Az első vizsgálat
Orffyreus Károly választófejedelem udvarában
Újabb vizsgálatok
Újabb szemtanúk beszámolói
Levél Newtonnak
Néhány következtetés
Az utolsó reménysugár
A találmány további sorsa

II. rész: Az alapfogalmak megértése
A mechanika alapfogalmai
Orvosok a fizikában
Meyer kálváriája
Téves általánosítás
Egy dogma születése
A szimmetria története a fizikában
Diszkrét és folytonos szimmetriák
A szimmetria történelmi jelentősége
A fizika és szimmetria
A szimmetria csökkenése
P. Curie felfedezése
Hiányzó szimmetriák az elektrodinamikában
Egy gyakorlati példa: Az Oersted-ügy
Egy arcképfestő találmánya
Axiális és poláris szimmetriák
Szimmetriák megmaradása
A Curie-elv
A szimmetria matematika fogalmának története
Galois élete
Niels Abel élete
Sophus Lie élete
A Noether-elv
A Noether-tétel megfordításának gyakorlati következménye
Az Orffyreus-gép valószínűsíthető belső szerkezete

III. rész: A természet tiltott találmányai
A Schauberger-turbina
Schauberger élete
Mit tanulhatnánk az élővilágtól?
Az élővilág és az emberi technológia közös vonásai
Az élővilág és a mérnökök lehetőségei
Forgó töltések hatása az élővilágban
Anyagátalakulás az élővilágban
További furcsaságok

IV. rész: Tiltott találmányok
Spence és Tesla
Az “örökmozgó”
Tesla élete
A fiatal Tesla
Tesla Budapesten
Az Edison cég alkalmazottja
Áramok harca
Tesla, a feltaláló
Első lépések a rádiózásban
Colorado – villámok között

V. rész: A gázkisüléses készülékek
Az első lépések
A helyzet ma
A Moray történet háttere
Az energiatenger
Mit tudunk Moray titkáról?
A rezgési energia

VI. rész: Energiatöbblet polarizálható közegekből
Mágnesek és dielektrikumok
A Coler-ügy
Mozgó alkatrészes megoldások
Többletenergia polarizált dielektrikumokban (Hendershot, Mayer, Horváth gépei)
Hendershot élete
A Horváth-eset
A Mayer-féle vízautó
Klasszikus örökmozgók

VII. rész: További tiltott találmányok
Megmarad-e az impulzus?
A hidegfúzió
Fúzió alacsony energiaszinten
A hidegfúzió története dióhéjban
Vákuumenergia
Az interferencia-gép
Felix Ehrenhaft története

VIII. rész: A kudarc okai
A látást is tanulni kell
A történetírók felelőssége
A fejlődés ára – Az innováció akadályai
A TTT – Tilitott, Tűrt és Támogatott találmányok
A feltalálás folyamatának nehézségei
A tudomány sok arca
A tudomány mint módszer
A tudomány mint hagyomány
A tudomány mint intézmény
A tudomány mint rendszer sajátosságai
Van-e kiút?
A kérdések
Tanultunk-e a hibákból?
Kihívások
A tévedhetetlenség nimbusza
Egy optimista megoldás

Köszönet-nyilvánítás

Függelék
A legfontosabb fogalmak

Fényképek

A könyvnek eddig 14 kiadása jelent meg.